Foreningen for demensramte og deres pårørende

Er du ramt af en demenssygdom eller er du pårørende til en der er eller blot interesseret i demensområdet så er denne hjemmeside til dig.

Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt- og folkeoplysende arbejde, til fordel for demensramte og deres pårørende i Odsherred kommune.

Vi kan tilbyde:

Cafe-arrangementer

Samskabelse omkring etablering af et fælleshus til målgruppen

Udvikling af tilbud og samarbejdsflader

Igangsættelse af aktiviteter, værksteder, arrangementer mm

Følg med på hjemmesiden, så du kan læse om vores arrangementer, se fotos og i øvrigt følge med i hvad der sker på demensområdet i Odsherred.