Dementforeningen Livsgnisten Odsherred  består af følgende bestyrelsmedlemmer:

 

Formand:               Peter Løn Sørensen,  mail: foelhoej@get2net.dk  tlf: 2478 2162

Næstformand:       Helge Jensen, mail: ugledige@yahoo.dk  tlf.: 6141 5713

Kasserer:               Hanne Munk,  mail: hmn@oens-el.dk   tlf: 2122 7182

Sekretær:              Pernille Hesager,  mail: pernillehesager@gmail.com  tlf: 8171 8764

Menigt medlem:   Rita Madsen,  mail: ritamadsen@hotmail.com,  tlf:5178 9506

1. suppleant:        Henning Lundhøj, mail: hennning-lundhoej@mail.dk,  tlf:4068 0569

2. suppleant:        Bente Eskesen, mail: benteeskesen@yahoo.dk,tlf: 5964 0202, 2423 8110

Revisor:                Carl Hülsen, mail: carlhulsen@gmail.com,  tlf: 5932 8140

Revisorsuppleant: Bengt Bengtsen, mail: bengtbengtsen@sport.dk  tlf.: 2422 6181